eğitim programımız

Anaokulu eğitim programı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği Okul Öncesi Eğitim Programında belirtilen esaslara göre, tüm dünyada okul öncesi eğitim programlarında geçerliliğini kanıtlamış yaklaşımlardan yararlanılarak hazırlanmış, özgün bir programdır. Programımız, ulusal değerlerin yanında uluslararası bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlar. Kazanımlar, temaların tüm derslere ve etkinliklere taşınması ile sağlanır. Yapılan etkinlikler öğrenmenin farklı yolları ve bireysel farklılıklar göz önüne alınarak hazırlanır.

Öğrencilerimiz soru sorarak, yaparak, eğlenerek, keşfederek öğrenirken bu süreçte etkin rol oynarlar.

Programımız, öğrencilerimizin yaş düzeylerine uygun, edinmesi gereken akademik bilgilerin yanı sıra, çevreye saygıyı önemseyen, bireysel ilgileri doğrultusunda deneyimler yaşayabilmesini sağlayan tema içeriklerine sahiptir.

Yabancı Dil Eğitimine Büyük Önem Veririz

Özel Gaziosmanpaşa İlkadim Anaokulu, yabancı dil eğitim programını anadili İngilizce olanokulöncesi öğretmenleri ve Türk İngilizce öğretmenlerinden oluşan seçkin bir kadroyla yürütür. Yabancı öğretmenler sayesinde İngilizcenin doğal yollarla kazanımı sağlanır.

Öğrencilerimizin kendi anadilini de doğru şekilde kullanabilmesi ve kendisini doğru ifade edebilmesi için Türkçe dil etkinlikleri ve çalışmaları da Türk sınıf öğretmenleri tarafından yürütülür.

 

ANAOKULUNDA BİR GÜN

Çember Zamanı
Sabah kahvaltıdan sonra, tüm sınıf biraraya gelerek güne merhaba şarkıları söyler. Hava durumu, takvim, mevsim, günün akışının konuşulduğu paylaşım saati ile etkinlikler başlar.

Tema Zamanı
Program içeriği temalardan oluşur. Bunlar, farklı yaş gruplarına uygun olarak, sınıf öğretmenleri tarafından belirlenir ve uygulanır. Yıl içinde belirlenen farklı temalar üzerinden çocuklara yeni bilgi, beceri ve davranışlar kazandırılır. Çocuklar temalarla kendilerini ve çevrelerini tanırlar. Ayrıca bu süreçte çocuklar; söz almak için sıra beklemeyi, düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmayı ve dinlemeyi öğrenir, yeni kelimelerle karşılaşırlar.

Öğrenme İstasyonları
Öğrenme istasyonlarındaki aktiviteler, çocukların kişisel ihtiyaç ve yeteneklerini geliştirebilecekleri, kendi yaş gruplarına uygun önemli kavram ve becerileri kazanmalarına fırsat verir. Aktivite ve deneyimlerden oluşan küçük gruplar şeklinde yapılan öğrenme istasyonu çalışmaları çocukların ihtiyaçlarına göre oluşturulur. Bilim İstasyonu, İnce Motor Beceri İstasyonu, Dramatik Oyun İstasyonu, Okuma/Yazma Öncesi İstasyonu gibi.

Bahçe Zamanı
Çocukların içerdeki oyun alanına ya da bahçeye çıkıp çeşitli oyunlar oynadıkları bir zaman dilimidir. Bu etkinlikler sırasında çocukların hareket ihtiyacı da doğal olarak karşılanır. Ayrıca beden koordinasyonu, denge, hız, güç gibi etkinlikleri de içeren çalışmalara yer verilir.

Fen ve Matematik Zamanı
Çocukların eğlenerek öğrendikleri, çevrelerini keşfettikleri, deneyler yapıp gözlemlerde bulundukları, araştırma, inceleme ve keşifler yaptıkları, matematikle oynayıp matematiği sevdikleri, sınıflandırma, sıralama, örüntü gibi çalışmaları içeren bir zaman dilimidir.

Phonics  – İngilizce Ses Bilgisi- Çalışmaları
İngilizce okuma ve yazma çalışmalarına temel teşkil eden ses bilgisi programıdır. Öğrencilere İngilizce’deki 42 temel sesi eğlenerek öğretmeyi hedefleyen program, farklı duyulara ve farklı öğrenme stillerine hitap edecek şekilde hazırlanmıştır.

Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları
Öğrencilerimizin renk, şekil, sayı ve temel kavramları kazanmaları amaçlanır. Bunun yanında yapılan çalışmalar, algılama, dikkat, kelime dağarcığı arttırma, eşleştirme, gruplama, sıralama, karşılaştırma, el-göz koordinasyonu vb. bilişsel becerileri destekleyen etkinlikleri içerir.

Düşünme Becerileri
Öğrencilerimize kişisel düşünme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir zaman dilimidir. Onların bilişsel gelişimlerini geliştirici ve destekleyici çeşitli etkinlikler planlanır. Görsel-işitsel algı, dikkat-bellek çalışmaları, problem çözme becerileri ve yaratıcılığı geliştirici çeşitli çalışmaları içerir.

Türkçe Dil Etkinlikleri
Türkçe dil etkinliği derslerinde öncelikli olarak öğrencilerin dil gelişimleri ve bunun yanında bilişsel gelişimleri desteklenir. İçinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama vb. etkinlikler yer alır. Türkçe etkinlikleri çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlar ve sözcük dağarcıklarının geliştirilmesini destekler. Sözcük dağarcığı gelişen çocuğun, kelime tanımlama becerisi gelişir, dile hâkimiyeti artar.

Değerler Eğitimi
Bu derste, çocukların saygı, işbirliği, dürüstlük, sorumluluk, güven gibi değerleri ayırt etmeleri ve yaşama geçirmeleri amaçlanır. Soyut olan değerler kavramı somut deneyimlere dönüştürecek etkinliklerle planlanır. Çocukların bilişsel ve duyuşsal gelişim düzeyleri dikkate alınır.

Sanat Zamanı
Sanat çalışmaları sırasında çocuklar, çeşitli malzemeleri kullanarak hayal ettikleri şeylerin tasarımını yapar, yaratıcılıklarını ortaya çıkarır, özgün ürün oluşturup küçük kas becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar.

Hikâye Zamanı
Her temayla ilgili olarak çocuklara çeşitli hikâyeler okunur. Bunun yanında hikaye tamamlama, hikaye oluşturma, hikayeye başlık bulma, okunan hikayeyi resimlendirme, çeşitli resimlere bakarak hikaye kurgulama, görsel okuma vb. çalışmalar yapılır. Ayrıca çocuklar sınıftaki kitaplıktan kendileri kitap seçerek inceler. Evden getirdikleri hikâye kitaplarını, arkadaşlarıyla paylaşırlar.

Serbest Oyun Zamanı
Serbest zaman etkinliğinde, öğrencilerimiz sınıfta hangi köşede oynayacaklarına ve neler yapmak istediklerine, kendileri karar verirler. Bu onların sosyal yaşamı deneyimledikleri bir zaman dilimidir. Oyun sonrasında sonuçları birlikte değerlendirirler.

Dinlenme/ Uyku Zamanı
Sadece küçük yaş grubu öğrencilerimiz için öğle yemeği sonunda dinlenme/uyku zamanı vardır. Öğretmenlerimiz bu süre içinde onların dinlenme sürecine olan uyumlarını kolaylaştırmak için hikaye okurlar.

ANAOKULU EĞİTİM PROGRAMI İÇİNDEKİ DİĞER ETKİNLİKLER

Branş Çalışmaları
Müzik, Beden Eğitimi, Satranç gibi alanında uzman öğretmenler tarafından yürütülen çalışmalarda öğrencilerin farklı alanlardaki deneyimlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır.

Kulüp Çalışmaları
Çocukların bireysel ilgi ve yeteneklerini keşfedebilecekleri bir zaman dilimidir. Haftada iki saat spor ve sanat aktivitelerinden oluşur. Öğrencilerimiz, heykel, resim, ritim, basketbol, yaratıcı dans, judo, tenis, jimnastik, satranç gibi etkinliklerden birinde yıl boyunca eğitim alır ve o alanda temel becerileri kazanması sağlanır.

Aile Katılımı
Velilerimiz belli gün ve saatlerde okulda bir etkinlik planlar ve çocuklarla uygulama yaparlar. Kendi çocuklarının arkadaşlarıyla tanışıp, hoş zaman geçirirler. Velilerimiz, ayrıca tema sonu sunumlarında ve portfolyo çalışmalarında, çeşitli tören ve kutlamalarda okula davet edilerek, çocuklarının gelişimlerini gözlemleyebilirler.

Alan Gezileri ve Tiyatro Etkinlikleri
Çocukların ilgisini çeken ve öğrendikleri temalarla ilişkili mekânlara geziler yapılır, böylece çocuklar için doğal bir öğrenme ortamı oluşturulur. Örneğin müze, market, diş doktoru muayenehanesi, postane, orman, jimnastik salonu, banka vb. yerlere geziler düzenlenerek, çocukların sosyal yaşam içinde deneyim kazanmaları sağlanır.  Tiyatro etkinlikleri her dönem iki farklı oyun ile okul salonumuza gelen profesyonel tiyatro grupları tarafından sergilenir.

Haftanın Etkinlik Günleri
Öğrencilerimizin okula daha istekli ve keyifle gelmelerini sağlamak amacıyla haftanın bazı günlerinde çocukların evden getirecekleri ya da evde aileleriyle kaliteli zaman geçirerek hazırlayacakları etkinliklere yer verilir. Göster Anlat Günü, Kitap Günü, Oyuncak Günü gibi etkinliklerle çocukların hem sorumluluk almasını, hem de paylaşmayı öğrenmelerini, okula keyifle gelmelerini amaçlarız.

ANAOKULUMUZDA PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü) ÇALIŞMALARI

Okulumuzda, öğrencilerimize yönelik PDR çalışmaları okul idaresi, öğretmen ve ailenin işbirliğiyle takım çalışması şeklinde, dinamik bir yapıda, sistemli ve düzenli olarak sürdürülür. Bu kapsamda yıl boyunca yapılan çalışmalardan bazıları şunlardır:

  • Veli ve öğrenci oryantasyonu
  • Sınıf için gözlemler
  • Öğrenci bireysel tanıma ve destek çalışmaları
  • Test uygulamaları
  • Veli ve öğretmen seminerleri
  • Veli ve öğrencilere yönelik grup çalışmaları
  • Bireysel veli görüşmeleri
  • Oyun Terapisi